Teaching

York University - Undergraduate

  1. Econometrics, 4210. Winter 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; Fall 2013, 2014, 2015
  2. Econometrics, 3210. Winter 2015, 2016; Fall 2016
  3. Labour Economics Theory, 3240. Winter 2012, Fall 2012

York University - Graduate

  1. Empirical Labour Economics, 5620. Winter 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Special Topics in Microeconomics, 7100. Fall 2012, Winter 2014, 2015, 2016
  3. Empirical Strategies and Data Analysis, 5280. 2020.